Záměr o vkladu vodovodu Slavičky do hospodaření VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VKLADU MAJETKU DO HOSPODAŘENÍ 

 Obec Slavičky zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů záměr vložit majetek 

  • vodovodní řád PE 100 RC SDR d90 v délce 90,33m; par. č. 1116, kat. úz. Slavičky, v hodnotě 200.000,- Kč

do hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ 60418885 (dále „Svazek“) za účelem provozování prostřednictvím svého smluvního partnera VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Brno, divize Třebíč. 

Za tímto účelem bude uzavřena Smlouva o vkladu majetku do hospodaření mezi obcí Slavičky a Svazkem. Majetek vložený obcí Slavičky do hospodaření Svazku zůstává ve vlastnictví obce Slavičky.

 Případné připomínky nebo dotazy ke zveřejněnému záměru je možno v době zveřejnění, tj. do 13. 5. 2024 zaslat na OÚ Slavičky.

Vyvěšeno: 26. 4. 2024

Sejmuto: 13. 5. 2024

 


Zamer-2024-vodovod-Slavicky-par.c.1116.docx