Tipy na výlet

Pokud si chcete užít čistého vzduchu, pokochat se krásnou krajinou a ještě navíc udělat něco pro svoje zdraví, tak právě pro vás máme tento tip.

Obcí Slavičky prochází značená cyklostezka 5213 na kterou se napojíte v Třebíči a pokračujete přes Klučov do Slaviček. Do Slaviček pojedete po polní cestě, u které v roce 2004 byly vysázeny jeřáby ptačí, švestky a třešně. Ještě přes Slavičkami budete míjet po levé straně Troubský rybník, kde je možnost se vykoupat a odpočinout si. Při vstupu do Slaviček si můžete prohlédnout Mácův kříž. První z křížů kterých na trase budete míjet ještě několik. Ve Slavičkách uvidíte Návesní rybník a obecní kříž, další z křížů u kterého se v minulosti loučili obyvatelé Slaviček se svými zesnulými..

Asi po sto metrech dorazíte k budově obecního úřadu. Jedná se polyfunkční budovu, kde se nachází prodejna potravin a smíšeného zboží. Tady je možno se občerstvit a doplnit zásoby. Prodejna má otevřeno pondělí a středa až sobota. Pokud budete projíždět v pozdních odpoledních hodinách, můžete se občerstvit v hospodě „U palivce“, která se nachází také v budově obecního úřadu. Při zastávce si nezapomeňte prohlédnout smírčí kámen, který je umístěn před budovou.

Potom již opustíte Slavičky a značky cyklostezky vás navedou na cestu do Okrašovic. V Okrašovicích budete míjet po levé straně malebný silniční rybník a kapličku sv. Jiljí. K odpočinku vybízí také několik dalších rybníků, které se nachází v okolí Okrašovic. Pokračovat budete směrem na Pozďátky.

Tady spatříte další z křížů - obecní kříž. Po pravé straně budete míjet kulturní dům, který obec hodlá zrekonstruovat a zřídit tady turistickou ubytovnu, protože v naší obci prozatím není možnost ubytování. Poté projedete přes náves směrem na osadu Dobrá Voda, při výjezdu z Pozďátek budete míjet poslední z křížů  umístěných na trase cyklostezky.

Potom se spustíte do údolí potoka Markovka, kde leží osada Dobrá Voda, bývalé sirné lázně. Tady si můžete prohlédnout půvabnou kapličku Panny Marie sedmibolestné. Přejetím potoka Markovka přes mostek opustíte území obce Slavičky a cyklostezka vás povede směrem na Kožichovice a Třebíč, kde si můžete prohlédnout baziliku sv. Prokopa a staré židovské město, památky zapsané na seznamu Unesco. Výlet můžete zakončit v židovském městě v některé ze stylových vinárniček při dobrém vinečku.

Pokud vás naše krajina zaujala, určitě se na vás budou těšit kromě Klučova a Kožichovic i v dalších sousedních obcích Dolní Vilémovice, Číměř, Vladislav, návštěvu si jistě zaslouží Dalešická přehrada s Hartvíkovickou pláží a především pivovar filmových postřižin v Dalešicích.

mapa