Sazebník schválený Zastupitelstvem obce Slavičky dne 13. 12. 2023

Sazby za poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)         200,-Kč
  • fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu: 
    1. jednostranně formát A4         2,50 Kč/ks
    2. oboustranně formát A4          5,00 Kč/ks
  • paušál provozních nákladů (materiál, energie)        30,00 Kč
  • ostatní náklady           dle skutečně vynaložených nákladů