Zastupitelstvo obce Slavičky

Zastupitelstvo obce

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ing. Šárka Hotová
Starosta obce
Jiří Matoušek
Místostarosta
Ing. Lucie Nováková
Místostarosta
Radek Palát
Člen zastupitelstva
Mgr. Miloslav Vyskočil
Člen zastupitelstva
Luboš Syrový
Člen zastupitelstva
Ing. Radek Nejedlý
Člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Radek Palát
Člen kontrolního výboru
Luboš Syrový
Člen kontrolního výboru
Mgr. Miloslav Vyskočil
Předseda kontrolního výboru

Finanční výbor

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Radek Palát
Předseda finančního výboru
Ing. Lucie Nováková
Člen finančního výboru
Luboš Syrový
Člen finančního výboru