Navigace

Obsah

Územní plán obce


Projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Slavičky

Dokumentace návrhu zadání se bude projednávat od 2.8. - 31.8.2011.

Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání ,může každý uplatnit své připomínky, a to písemně na adresu MěÚ. Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. Domentace je v příloze.
 

Soubor doc


Zadání.doc
Soubor pdf


Výkres problémů.pdf

 

Územní plán obce Slavičky včetně místních částí Okrašovice a Pozďátky

Územní plán obce Slavičky včetně integrovaných částí je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

  • zabezpečit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva ve všech 3 částech obce
  • navrhnout plochy pro novou bytovou výstavbu
  • zachovat tradiční urbanistickou strukturu všech částí obce
  • zajistit rehabilitaci a rozvíjení přírodních hodnot krajiny
  • prověřit možnosti umístění ploch pro výrobní činnosti
  • stanovit zásady řešení dopravy v obci
  • stanovit zásady řešení technické infrastruktury
  • zachovat a zkvalitnit životní prostředí celého území obce
  • stanovit regulační zásady výstavby

 

Soubor doc ÚZEMNÍ PLÁN OBCEregulativy územního rozvoje 438 kB
Soubor doc ÚZEMNÍ PLÁN OBCEtextová a tabulková část 2.2 MB


Výkresy územního plánu

Soubor pdf VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE - CELKOVÝ 3 MB
Soubor pdf VÝKRES - VÝŘEZ OBCE SLAVIČKY 1.6 MB
Soubor pdf VÝKRES - VÝŘEZ OBCE OKRAŠOVICE 1.7 MB
Soubor pdf VÝKRES - VÝŘEZ OBCE POZĎÁTKY 1.6 MB