Navigace

Obsah

Územní plán obce

Nový územní plán obce Slavičky schválený na zastupitelstvu obce dne 16. 9. 2019 nabyl účinnost dne 3. 10. 2019

slavičky_zadání (3).doc (157.5 kB)


 
5a_Koordinační výkres.pdf (1.56 MB)


 

 

Územní plán obce Slavičky včetně místních částí Okrašovice a Pozďátky

Územní plán obce Slavičky včetně integrovaných částí je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy na integrovaném území v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

  • zabezpečit podmínky pro stabilizaci obyvatelstva ve všech 3 částech obce
  • navrhnout plochy pro novou bytovou výstavbu
  • zachovat tradiční urbanistickou strukturu všech částí obce
  • zajistit rehabilitaci a rozvíjení přírodních hodnot krajiny
  • prověřit možnosti umístění ploch pro výrobní činnosti
  • stanovit zásady řešení dopravy v obci
  • stanovit zásady řešení technické infrastruktury
  • zachovat a zkvalitnit životní prostředí celého území obce
  • stanovit regulační zásady výstavby

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCEregulativy územního rozvoje 438 kB ÚZEMNÍ PLÁN OBCEtextová a tabulková část 2.2 MB


Výkresy územního plánu

VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE - CELKOVÝ 3 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE SLAVIČKY 1.6 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE OKRAŠOVICE 1.7 MB
VÝKRES - VÝŘEZ OBCE POZĎÁTKY 1.6 MB