Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slavičky č. 11/2023