Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slavičky č. 1/2022