Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Slavičky

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč Jungmannova 178/2, Jejkov, 67401 Třebíč 

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) 

oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Slavičky obce Slavičky.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad v y h l a š u j e platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Slavičky obce Slavičky dnem 23. 4. 2024

Katastralni-urad-Vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu-Slavicky.pdf