Záměr o vkladu prodloužení vodovodu Pozďátky do hospodaření VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč

 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU VKLADU MAJETKU DO HOSPODAŘENÍ 

Obec Slavičky zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů záměr vložit majetek 

  • ŘAD P2 PE 100RC 90/8.2 - 101,72 m a 
  • ŘAD P5 PE 100RC 90/8.2 - 137,3 m, 
  • realizované na p.č. 298/5, 1026, 468/34, 468/1, k.ú. Pozďátky, v celkové hodnotě 971.789, 61 Kč

do hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ 60418885 (dále „Svazek“) za účelem provozování prostřednictvím svého smluvního partnera VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Brno, divize Třebíč. 

 Za tímto účelem bude uzavřena Smlouva o vkladu majetku do hospodaření mezi obcí Slavičky a Svazkem. Majetek vložený obcí Slavičky do hospodaření Svazku zůstává ve vlastnictví obce Slavičky.

Případné připomínky nebo dotazy ke zveřejněnému záměru je možno v době zveřejnění, tj. do 13. 5. 2024 zaslat na OÚ Slavičky.

Vyvěšeno: 26.4.2024

Sejmuto: 13. 5. 2024


Zamer-2024-vodovod-Pozdatky.docx