Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Pozďátky

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč

Jungmannova 178/2, Jejkov, 67401 Třebíč

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I

obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje,

že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Pozď átky

obce Slavičky.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální

zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Pozďátky obce Slavičky dnem

23. 4. 2024.

Katastralni-urad-Vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu-Pozdatky.pdf