Veřejná vyhláška - Krajský úřad - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v pondělí 10. 6. 2024 od 9:30 hod. v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

Verejna-vyhlaska-Aktualizace-zasad-UR-Kraje-Vysocina-a-vyhodnoceni-vlivu-na-udr.rozvoj-uzemi.pdf