Veřejná vyhláška - Finanční úřad - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že 

ode dne 26.04.2024 do dne 27.05.2024 

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech 

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy

Verejna-vyhlaska-Financni-urad-zpristupneni-hromadnych-predpisnych-seznamu.pdf