VaK - pozvánka na 43. VH, dokumenty k rozpočtu, závěrečnému účtu, výsledky přezkoumáí, střednědobý výhled