Ukončení opatření Státní veterinární správy - influenza Valdíkov