Oznámení MR Rokytná

Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Oznámení MR Rokytná