Slavičky

Vítejte u nás. 

Obec Slavičky tvoří katastrální území Slavičky, Okrašovice, Pozďátky a Dobrá Voda o celkové rozloze 906 ha. Obec leží v nadmořské výšce 490 m. Sama Obec Slavičky byla z historického hlediska dlouhou dobu součástí třebíčského panství. Přestože nelze přesně určit, kdy byly Slavičky připojeny k třebíčskému panství, je nesporné, že se tak stalo během prvních let třicetileté války, pravděpodobně již kolem roku 1629. Patrně historicky nejcennějším objektem na území obce je Smírčí kámen umístěný v současné době před obecním úřadem ve Slavičkách. 

Pochází z první poloviny 16. století a není přesně známo, odkud byl do školní zahrady, kde se nacházel ještě přibližně před dvaceti lety před jejím zrušením, přenesen. Zajímavostí je, že zde byl provozován lihovar velkostatku. V obci se nachází sídlo obecního úřadu Slavičky. Jedná se o polyfunkční budovu, kde kromě obecního úřadu zde je místní knihovna, společenský sál a hasičská zbrojnice. 

Ve Slavičkách je také víceúčelové sportovní hřiště a několik rybníků. V obci stojí zvonička a několik křížů. Obcí Slavičky prochází značená cyklostezka 5213, na kterou se napojíte v Třebíči a pokračujete přes Klučov do Slaviček.