Pozďátky

Vítejte u nás. 

Pozďátky jsou částí obce Slavičky. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1101 a souvisí se založením benediktinského kláštera v Třebíči. Své jméno mají odvozeno od osobního jména Pozďata nebo Pozděta. Prvotní písemné zmínky o existenci Pozďátek spadají na samý počátek 12. století, kdy bylo roku 1101 z podnětu moravských údělných knížat Oldřicha Brněnského a jeho bratra Litolta Znojemského založeno na křižovatce obchodních cest v nedalekém Třebečském lese benediktinské opatství Panny Marie. Po přechodnou dobu se staly rekreačním místem díky blízké osadě Dobrá Voda, kde bývaly známé sirnaté lázně. 

Co se církevní správy týče, vesnice náleží od svého počátku k farnímu kostelu svatého Jiljí ve Střížově. Nadmořská výška území obce se pohybuje mezi 460 a 480 m n. m. Je tady vybudován kulturní dům s hasičskou zbrojnicí, která dnes již neslouží původním účelům. 

V Pozďátkách je několik křížů a na návsi stijí turistická odpočívka se zvoničkou zasvěcená patronovi všech poutníků svatému Kryštofovi. V blízkosti Pozďátek se také kdysi nacházela skládka nebezpečných odpadů, která je dnes díky iniciativě občanského sdružení zcela a bezpečně sanována. Obcí Pozďátky prochází značená cyklostezka.