Okrašovice

Vítejte u nás. 

Okrašovice jsou částí obce Slavičky a náležely mezi první statky benediktinského kláštera v Třebíči. Své jméno mají odvozeno od osobního jména Okraš. Prvotní písemné zmínky o existenci Okrašovic spadají až na samý počátek 12. století, kdy bylo roku 1101 z podnětu moravských údělných knížat Oldřicha Brněnského a jeho bratra Litolta Znojemského založeno na křižovatce obchodních cest v nedalekém Třebečském lese benediktinské opatství Panny Marie. 

Silnice kolem centrální části obce byla realizována na zasypaném příkopu kolem bývalé tvrzi. Přírodní zajímavostí, která upoutávala pozornost místních lidí i návštěvníků patrně již před rokem 1700, jsou sirnaté prameny v Okrašovicích (studna v domě č. 17). 

Co se církevní správy zdejších lokalit týče, náležely Okrašovice, tak jako i ostatní obce Slavičky i Pozďátky od svého počátku k farnímu kostelu svatého Jiljí ve Střížově, který byl pravděpodobně vystavěn již z podnětu třebíčských benediktinů. Z církevních staveb stojí za pozornost rovněž kaple sv. Jiljí na návsi. Je zde též hasičská zbrojnice a hřiště s chatkou, kde se obyvatelé mohou scházet. 

Také tu najdete celou kaskádu rybníků, které jsou využívány pro chov ryb. Okrašovicemi prochází značená cyklostezka.