Veřejná vyhláška - projednávání změny územního plánu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního pánování, oddělení Úřad územního plánování jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Slavičky dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („nový stavební zákon“), doručuje v souladu s ustanovením § 55b za použití § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou návrh

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVIČKY

a současně oznamuje konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Slavičky

v pondělí 29. července 2024 v 15 h na Obecním úřadě Slavičky.


Verejna-vyhlaska-uzemni-plan-vyhodnoceni-projednavani.pdf