Návrh závěrečného účtu 2023, zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2023 a ostatní přílohy

Jedná se o návrh závěrečného účtu za rok 2023, Rozvahu za rok 2023, Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023, Výkaz zisku a ztrát za rok 2023 vč. účetních příloh. 

2023-rozvaha.pdf2023-Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023-s-DP-obec-Slavicky.pdf2023-priloha.pdf2023-navrh-zaverecneho-uctu.pdf2023-Vykaz-zisku-a-ztrat.pdf