Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstva obce Slavičky v roce 2006
 

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva

Počet
voleb-
ních
obvodů

Okrsky

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

Počet

Zpr.

v %

7

1

1

1

100.00

181

108

59.67

108

742

 

 

Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet
mandátů

abs.

v %

SNK Slavičky

742

100.00

9

742.00

100.00

7

 

 

Por.
číslo

Kandidát

Počet hlasů

Pořadí

Mandát

Příjmení, jméno

Tituly

abs.

v %

1

Válal Jiří

Ing. 

92

12.39

5

*

2

Matoušek Jiří

 

100

13.47

3

*

3

Vávra Radek

Bc. 

104

14.01

2

*

4

Nejedlý Jan

 

98

13.20

4

*

5

Burian Pavel

 

106

14.28

1

*

6

Dusík Dušan

 

91

12.26

6

*

7

Mácová Jiřina

 

81

10.91

7

*

8

Pavlíček Pavel

 

39

5.25

1

 

9

Doležal Lubomír

 

31

4.17

2