Navigace

Obsah

Skládka Pozďátky


 

EIA na skládku Pozďátky


Skládka Pozďátky - stanovisko MŽP

Připomínky obce Slavičky

Připomínky OS Pozďátky bez jedů

Připomínky OS ARNIKA

Stanovisko obce Slavičky

Stanovisko OSPBJ

Stanovisko OS Arnika

Závěr zjišťovacího řízení

 

08.12.2005  Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

„ Rekonstrukce a oprava skládky Pozďátky“

Do dokumentace je možno nahlédnout na obecním úřadě Slavičky v úřední hodiny:

Úterý     14.00 – 16.00
Čtvrtek  19.00 – 20.30

Do dokumentace je možno nahlédnout také v jiném termínu po domluvě se starostou obce, tel. 724158993.

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.env.cz./EIA  ), kód záměru MZP079.

Veřejnost může podávat připomínky k dokumentaci do 29.12.2005