Navigace

Obsah

Životní prostředí


Miniročenka o životním prostředí v obci Slavičky


Zveřejňujeme miniročenku o životním prostředí v obci Slavičky, která je v příloze pro stažení 

Za její sestavení děkujeme ing. Milanu Havlovi z občanského sdružení Arnika.

Můžete využít manuál k hledáni informací o životnim prostredi: http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=1929273  

Byl zprovozněn Integrovaný registr znečišťování http://www.irz.cz http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml

O případu skládky v Pozďátkách naleznete informace na: http://ickm.arnika.org

 

Soubor doc

životní prostředí.doc

 

Měření na skládce nebezpečných odpadů Pozďátky

Koncentrace vybraných iontů ve vzorcích podzemních a povrchových vod.

Zdroj: Česká geologická služba


 

Měření na skládce nebezpečných odpadů Pozďátky Měření na skládce nebezpečných odpadů Pozďátky