Navigace

Obsah

Podle zákona zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 147a odst. 1 písmeno a) ve spojení s ustanovením odst. 2 písmeno a) se musejí zveřejňovat smlouvy včetně dodatků nad 500 000,- Kč do 15 dnů od jejich uzavření.

V případě, že obec bude realizovat zakázku, jejíž hodnota bez DPH bude vyšší než 500000 Kč, bude  zveřejňovat smlouvu včetně dodatků na veřejném portále zadavatele(https://www.tenderarena.cz/evidence/zakazka/seznam.jsf).Pokud bude hodnota zakázky bez DPH vyšší než jsou limity pro zakázky malého rozsahu, bude zveřejňovat též výběrové řízení.